Terörizm

Gösterim: 3110

Hasan Ürkmez

Cemil Meriç, “Bir Facianın Hikayesi” kitabının daha ikinci sayfasında tarif ediyor terörizmi: «Hiçbir felsefî sisteme bağlanamaz. Her çağda, her ülkede insanlığın başına belâ olan bir öfke, bir isyan. bir intikam belirtisi.»

Üstadın bu tespitine katılmamak mümkün değil. Fakat insanlığın başına belâ kesilen bu öfkenin, isyanın, intikam belirtisinin bir sebebi olsa gerek. Üzerinde düşünülmesi icabeden önemli bir mesele bence.

İnsanlık düşünmeyi unutmuş gözüküyor. Ferdî  çabalarla hâlâ düşünmeyi canlı tutmaya çalışan insanlar tamamen el etek çekmiş değil dünyamızdan. Ancak bu ferdi çabalar içtimaileşip cemiyetlerin bünyesinde yer edinmedikçe ele avuca gelen bir katkı sağlayamazlar insanlığa.

Terörizm meselesinde de aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Tarifini yapamadığımız bir meselenin kendisini doğuran sebeplerini bulma imkânını da elde edemiyoruz bu yüzden.

Terörizm bir reaksiyon mudur? Yoksa birilerinin insanlığa korku salarak kendi egemenliklerini sürdürmek için kullandıkları bir araç mıdır? Eğer bir reaksiyonsa hangi düşünceye karşı geliştirilmiştir bu reaksiyon? Bu nasıl bir düşüncedir ki insanlığa karşı böylesine acımasız ve sinsi yöntemler kullanarak öfkesini açığa vuruyor, isyan ediyor ve intikam almaya kalkıyor insanlıktan? Hem bir reaksiyon, hem de insanlıktan intikam almaya kalkıyor...  Bu ifadelerdeki çelişkiyi yakalamak zor değil. Eğer reaksiyonsa intikamını düşmanından almalı değil mi? Eğer insanlığa karşı işlenen bir suç ise terörizmle uğraşanları insanlık düşmanı diye yaftalamak icap eder. Bir cinnet hali olduğu apaçık.

Eğer terör insanlığın başına belâ kesilmiş bir şey ise onu insanlığa musallat eden bir başkaları var muhakkak. Durup dururken hiç bir musibet gelmiyor insanoğlunun başına. Demek ki birileri birilerinin terörist olmasına yol açan işler yapıyor.

Yapanı meçhul bir hadiseden istifade etmek, onu kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmak tüm hayatlarını kendi egemenliklerini sürdürmek uğruna strateji geliştirmekle meşgul olanlar için kullanılması çok kolay bir yöntem. Nasıl olsa kimin yaptığı bilinmiyor. Arkasında muhayyel yüzlerin saklı olduğu bir olayı kendi menfaatiniz için kullanmanız çok kolaydır. Yaparsınız, stratejiniz çok iyiyse saklanırsınız; o muhayyel yüzün aleyhinde propagandanızı yaparak geminizi yürütürsünüz.

Ortak akıl dediğimiz şey kötülük üzerine bir şey inşa edemez. Bir topluluğun yanlışta ittifak etmesi fıtrata aykırı bir durum. Bu bedahate rağmen ortada işlenen bir insanlık suçu varsa onu işleyen ferdi akıllar söz konusu demektir. Ortak akıldan ve bir topluluğun yanlışta ittifak etmemesinden kastım çok umumidir. Topyekün dünyanın aklından bahsediyorum. Bu dünyanın içinden üç-beş veya üçyüz-beşyüz akıl bir araya gelse ve birşeye karar verse bu ortak aklın verdiği bir karar olmaz. Dünyayı tek bir toplum kabul edininiz. Asıl bu toplumdan yanlış karar çıkmaz ama bu toplumun ne hakkında doğru karar verdiğini bulmak ve bilmek ferdi akıllara düşer. Yanlış karar verenler asıl bunlardır. Bunlar parça çokluklar halinde tezahür edebilir. Bu tezahürlerin yanlışta ittifak etmeleri, eğer ellerinde hakkaniyet denen bir ölçü yoksa neredeyse yüzde yüzlük bir ihtimaldir.

Eğer insanlık denen ortak akıldan kötülük çıkmayacaksa, fakat buna rağmen ortada kol gezen bir kötülük varsa bunun sahibini aramak, bulmak ve insanlığa karşı işlediği suçun cezasını hakkaniyet adına vermek, bunu yaparken de hiç bir acıma hissine kapılmamak lâzımdır.

Sağınıza solunuza bakınız. Bugün dünyada kendi hırslarını tatmin etmek için, dünyaya egemen olmak isteyenin kim olduğunu bilirseniz teröristin, yani insanlığa karşı asıl kimin suç işlediğinizi görmeniz kolaylaşacaktır. Cahillik edip, birilerinin (stratejileri icabı) hiç kimseye görünmeden gaz vermesiyle sağa sola bomba atanların terörist değil maşa olduklarını da anlarsınız zaten.

Yazının başında Cemil Meriç"ten yaptığım alıntının siyakına göz atıp bitirelim:

Avrupanın son ikiyüz yıllık tarihi:

  1. a) Anarşizm:Bu dönemde azgınlaşan bir hastalık; daha doğrusu Avrupa toplumlarının içine düştüğü buhranı sona erdirmek için baş vurulan cerrahî bir ameliyat.
  2. b) Terörizm:Hiçbir felsefî sisteme bağlanamaz. Her çağda, her ülkede insanlığın başına belâ olan bir öfke, bir isyan. bir intikam belirtisi.

Etrafımızda olup bitenlere bir de bu gözle mi bakmak lâzımdır acaba?